Postavme školu v Africe

Postavme školu v Africe


V sobotu 11. 10. 2014 jste mohli potkat na Masarykově náměstí v Říčanech skautky a skauty, kteří se rozhodli zapojit do projektu Člověka v tísni s názvem Postavme školu v Africe. Na náměstí se kolemjdoucí mohli občerstvit v Etiopské čajdě pod plachtou skautského tee-pee, nabídnout si Alžírský chléb, ale hlavně přispět do pokladniček, za což obdrželi krásnou placku na památku. Děti si také mohly nechat namalovat na obličej africké bojové vzory či něco jiného podle jejich přání. Každý, kdo chtěl, se mohl dozvědět o životě a školách v Etiopii z obrázkových plakátů. A kolik že se tedy vlastně vybralo? Říčaňáci jsou každým rokem štědřejší a štědřejší a proto jsme letos našli v pokladničkách dokonce 17 866 Kč.


Děkujeme Vám, 2. Oddíl skautek střediska Lípa Říčany

Téma: Kronika