Zahájení skautského roku

Vítejte v Bradavicích!

Pátého září letošního roku jsme se sešli na říčanském nádraží, tedy na nástupišti 9¾, odkud jsme vyrazili směr Bradavice. Cestou se mladé studentky stavovaly v Příčné ulici, kde měli možnost získat základní věci pro život v kouzelnickém světě. Odtamtud pokračovaly do samotné Školy čar a kouzel pro mladé talenty. Byly jim předány indexy a následně měly svoji první hodinu - Vaření. Zatímco starší ročníky připravily buřtguláš, mladší nachystaly hostinu k imatrikulaci, tedy k slavnostnímu rozřazení do kolejí. Té však předcházelo obřadní přeplouvání Černého jezera, které z hlubin pozorovala Bradavická oliheň, o které však mladé adeptky neměly naštěstí ani tušení. Při imatrikulaci se většina nových studentek tvářila spokojeně a rozhodnutí Moudrého klobouku neodporovala. Pak následoval spánek... Hledání ukradených artefaktů....spánek... spánek... vydatná rozcvička...snídaně....A! Výroba Obludných Obludárií. Na konci tohoto uvítání se zakladatelé Školy shodli na tom, že kouzelnický potenciál mladých lidí je přeci jen ještě k nalezení.


Téma: Kronika