V sobotu 22. 2., když slunce svítilo a tráva se zelenala, jsme se všechny sešly v naší malebné klubovně u Marvánku, abychom společně oslavily den sesterství. Jelikož mottem tohoto roku je "Vzdělání otevírá dveře všem chlapcům a dívkám," povídaly jsme si nejen o vzdělávání u nás, ale i o tom, jak to funguje ve světě. Zaměřily jsme se především na Lesotho, protože už od září minulého roku si náš oddíl dopisuje s tamním skautským oddílem z vesničky umístěné v podhůří Dračích hor. Abychom si trochu odpočinuly od nepříliš povzbudivých informací, které se týkaly možností vzdělání, uplatnění a zkázy jménem AIDS (která stejně dostihne půlku těch, kterým se přeci jen podaří dostudovat), tak jsme si při "fyzicky odlehčené hře" procvičily paměť a naučily se pár základních lesothských frází. Po tomto mozkovém vypětí jsme se občerstvily všemi domácími dobrotami, co jsme spolu se světluškami přinesly. Po příjemném hodování dostaly skautky za úkol vytvořit inovační plakát na akci Postavme školu v Africe, které se naše středisko pravidelně účastní. Úplnou třešinkou na dortu bylo malování megaplakátu pro lesothské skautky, na kterém holky vyjádřily svoje hlavní poznatky z tohoto dne zamyšlení. Protože se nám plakát moc povedl, odcházely jsme (snad všechny) domů s úsměvem na tváři a s příjemným zamyšlením nad tím, jak pozitivně ovlivňovat svět kolem nás.

Naty

Téma: Kronika